var xCol = "#FF0000"; var yCol = "#FFFF00"; var zCol = "#0000FF";

Thursday, July 21, 2011

JIN ISLAM DEDAH RAHSIA SEGITGA BERMUDA


JIN ISLAM DEDAH RAHSIA SEGITGA BERMUDA
Based on Dialog Dengan Jin Islam by Muhammad Isa Dawud
Writer : MacJay.Net Photo : MacJay.Net
|Perhatian : Maklumat dalam artikel ini adakalanya diluar kotak pemikiran biasa para pembaca. Jika mana-mana bahagian dalam artikel ini mengganggu ketenteraman, anda tidak digalakkan untuk meneruskan pembacaan.|

Jin berbeza dengan malaikat. Kesemua Malaikat beriman kepada Allah SWT, sedangkan jin, ada yang beriman ada juga yang kafir seperti manusia. Sebahagian jin ada yang taat kepada Allah SWT dan sebahagian yang ingkar. {1} Golongan Jin ini seperti juga manusia, mereka memiliki pelbagai bangsa, puak dan keturunan. Mereka juga mempunyai sistem pentadbiran yang sama seperti manusia. Setiap puak itu mempunyai ketuanya selain Raja. dari sini terbentuklah Daerah, pentadbiran seterusnya adalah Negeri, dan terakhir menjadi Negara. Bukti kepada pernyataan diatas adalah berdasarkan :

"Dan Allah menciptakan jin dari kobaran api" (Surah ar-rahman : ayat 15)

"Dan Aku (Allah) tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah Ku (Allah)" (Surah al-Dzariyat : ayat 56)

"Wahai golongan jin dan manusia, apakah belum datang kepadamu rasul-rasul dan golongan mu sendiri, yang menyampaikan kepadamu tentang ayat-ayat Ku dan memberi peringatan kepadamu terhadap pertemuanmu dengan hari ini? Mereka berkata : Kami menjadi saksi atas diri kami sendiri, kehidupan dunia telah menipu mereka, dan mereka menjadi saksi atas diri mereka sendiri, bahawa mereka adalah orang-orang yang kafir" (Surah al-an'am : ayat 130)

Petikan-petikan surah diatas sudah cukup membuktikan bahawa makhluk Jin sememangnya wujud dan tiada sebab bagi umat Islam untuk menyanggah hakikat ini. Sebelum manusia dilantik sebagai khalifah dimuka bumi, makhluk bernama Jin terlebih dahulu menjalani kehidupan mereka dimuka bumi. Namun, sepertimana yang dinyatakan, makhluk Jin sama juga seperti manusia. Kemajuan tamadun bangsa Jin (terutama dalam teknologi Atom dan Fusion) telah menyebabkan mereka ingkar dalam melaksanakan perintah Allah SWT hingga akhirnya membawa kepada kemusnahan tamadun makhluk sebelum manusia ini. {2} Dan pada masa yang Adam dan Hawa diturunkan ke bumi, Allah SWT telah memperkenankan doa para Jin supaya mereka tidak dilihat oleh manusia. {3}

JIN ISLAM DEDAH RAHSIA SEGITIGA BERMUDA

Muhammad Isa Dawud (MID) dilahirkan pada 1957 di Ismai’iliyah, Mesir. Dibesarkan dan mendapat pendidikan di Kaherah sehingga peringkat Ijazah peringkat Sarjana di Universiti Kaherah. Beliau juga meraih gelaran Lc di bidang sastera dari fakulti Bahasa dan Pengajian Timur, Universiti Kaherah. {4} Dalam karya MID yang bertajuk Dialog Dengan Jin Islam, penulis tersohor itu telah membuat satu pendedahan eksklusif berkenaan Segitiga Bermuda dan 'penghuninya'.
Buku ini ditulis berdasarkan pengalaman MID sendiri yang pernah berbicara bersama Jin Islam. MID menjelaskan bahawa, Jin Islam yang menjadi 'rakan'nya itu berasal dari Bombay, India dan merupakan Jin yang berpengaruh kerana telah membawa kira-kira 10 000 jin lain memeluk agama Islam. Sehingga buku itu ditulis, rakan istimewanya itu sudah berusia 180 tahun. {5}
Berikut adalah petikan daripada dialog tersebut.
Download Sambungan Ebook Dialog Dengan Jin Islam
http://www.4shared.com/document/7Vpi9Ni4/Dialog_Dengan_Jin_Muslim__Tama.html

Baca Seterusnya.. »

Persamaan Antara Manusia Dan JinGambar hiasan, inilah wajah penulis buku Siri Bercakap Dengan Jin, Tamar Jalis yang telah mendedahkan identitinya.
Diantara persamaan antara jin dan manusia itu diantaranya adalah:
1. Yang menciptakan manusia dan jin adalah Allah SWT
2. Mereka semua diciptakan untuk beribadat kepada Allah SWT sahaja. Allah SWT, berfirman :
“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku.” (Surah Adz Dzariyat : 56).
3. Maka tidak ada perbezaan secara umum antara beban yang diberikan pada jin dan manusia dalam perkara beribadat kepada Allah SWT.
Kita setara dalam perkara apa yang telah menjadi ketetapan takdir dari Allah SWT kepada mereka. Dalam masalah kematian dan sebab-sebabnya. Mereka juga sama dalam perkara tidak mengetahui bila ajalnya dan tidak mengecualikan seorang pun dalam perkara kematian kecuali Iblis. Sungguh Allah SWT telah memberikan tempoh sampai pada batas waktu yang ditentukan.

4. Masing-masing dari kalangan jin dan manusia juga akan dibangkitkan untuk dihisab. Jin juga akan dikumpulkan pada hari kiamat di padang mahsyar dalam keadaan nampak.

Allah SWT, berfirman:
“Kami akan memperhatikan sepenuhnya kepadamu hai manusia dan jin.”
“Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?”
“Hai sekalian jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan.” (Surah Ar Rahman :31-33).
Setiap jin dan manusia yang mukmin akan masuk surga dan yang kafir masuk neraka sebagaimana yang telah dijelaskan dari banyak dalil yang sahih.
5. Jin dan manusia tidak mengetahui perkara ghaib. Allah SWT, berfirman :
“Maka tatkala Kami telah menetapkan kematian Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu kecuali anai-anai yang memakan tongkatnya. Maka tatkala ia telah tersungkur, tahulah jin itu bahawa kalau sekiranya mereka mengetahui yang ghaib tentulah mereka tidak akan tetap dalam siksa yang menghinakan.” (Surah Saba : 14).
6. Asal penciptaan keduanya adalah dari air. Allah SWT, berfirman:
“Dan Allah telah menciptakan semua jenis haiwan dari air, maka sebagian dari haiwan itu ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan dua kaki sedang sebagian berjalan dengan empat kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendaki-Nya, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.” (Surah An Nur : 45).
7. Jin memiliki status yang berbeza-beza seperti manusia. Di antara mereka ada yang menjadi raja; ada yang kaya dan adapula yang miskin; ada yang kuat dan ada pula yang lemah; ada yang pintar dan ada pula yang bodoh; ada yang mulia dan ada pula yang hina; ada yang cantik dan ada pula yang buruk; ada yang menjadi penmimpin dan ada pula yang menjadi rakyat; ada yang menjadi ulama ada pula yang bodoh; ada yang menjadi sasterawan atau ahli syair, da’i dan penuntut ilmu. Mereka juga berkelompok-kelompok, ada yang menjadi ahli bidaah dan ada pula yang sunni; ada yang yahudi dan ada pula yang nashara atau majusi; ada yang Arab dan ada pula yang bukan Arab.
Allah? SWT, berfirman:
“Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang saleh dan di antara kami ada yang tidak demikian perkaranya. Adalah kami menempuh jalan yang berbeza-beza.” (Surah Al Jin : 11).
Yang dimaksud dengan “Ath Tharaa’iq” adalah berkelompok. Yang dimaksud dengan “Qidadaa” yaitu berbeza-beza.
8. Jin mampu untuk mengganggu manusia dengan berbagai macam gangguan dimulai dengan memberikan waswas, menjauhkan dari jalan Allah SWT, menganggap baik perbuatan jelek dan boleh menguasai badan manusia.
Bahkan sebahagian dari mereka mampu menguasai manusia dengan memukul, membunuh, menahan, menculik dan merasuki serta yang lainnya. Manusia juga mampu menyakiti jin baik secara umum maupun khusus. Adapun menyakiti mereka secara umum dengan cara berlindung diri kepada Allah SWT, dengan menjaga zikir-zikir yang disyariatkan serta istiqamah di atas manhaj Nabi Muhammad SAW. Adapun menyakiti mereka secara khusus seperti apa yang dialami oleh sebahagian mereka berupa pemukulan atau membunuh sebahagian jin baik dengan cara yang hak maupun batil.
Jin dan manusia diberikan oleh Allah SWT. Kehendak untuk memilih, kekuatan dan kemampuan untuk menerima kebenaran atau menolaknya. Itu semua berada di bawah kehendak Allah SWT dan ketetapan-Nya dan setiap gerakan-gerakan mereka itu terjadi dengan izin-Nya.
9.Jin dan manusia ada yang di antara mereka ada yang terjatuh dalam perbuatan maksiat dan yang kafir di antara mereka tetap diharapkan untuk bertaubat kepada Allah SWT,.
Kaum mukminin dari kalangan jin dan manusia mendapatkan karamah[1] dari Allah SWT. Allah SWT, memuliakan di antara mereka bagi siapa yang dikehendaki-Nya baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan.
Ini merupakan perkara-perkara terpenting didalam Aqidah (keyakinan) tentang persamaan antara jin dan manusia. Namun jika dijelaskan secara lebih rinci beserta cabang-cabangnya, maka jumlahnya akan lebih banyak lagi.
Dan hanya kepada Allahlah kita meminta pertolongan.
[1] Karamah adalah suatu kejadian yang luar biasa yang diberikan kepada siapa yang dikehendaki Allah SWT, dari kalangan hambaNya dengan tujuan untuk menampakkan kebenaran agamanya. Sebagian para ulama menyebut istilah mukjizat bagi para nabi sedangkan karamah untuk para wali Allah yang bertaqwa kepada-Nya.
Masih takut dengan Jin??
Tak perlu bro, seseorang hendaklah hanya takut kepada Allah SWT.
Posted @ www.isuhangat.net

Baca Seterusnya.. »
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...